Wijziging bestemming voormalig Grontmij pand Lelystad

Geplaatst op: 08 maart 2013
In 2012 heeft IrisZorg bij de gemeente een aanvraag ingediend om de bestemming van het voormalige Grontmij pand te wijzigen van ‘kantoor’ naar ‘maatschappelijk’. De aanvraag, de ontwerpomgevingsvergunning en de ontwerpverklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad hebben volgens procedure van 3 januari 2013 tot en met 13 februari 2013, zes weken ter inzage gelegen. Alle belanghebbenden zijn in de gelegenheid gesteld om een zienswijze tegen de bestemmingsplanwijziging in te dienen. Er zijn geen zienswijzen ingediend.
Voor de verdere procedure betekent dit het volgende:
  • Op maandag 4 maart heeft IrisZorg de omgevingsvergunning ingediend. Een omgevingsvergunning is nodig voor de aanvraag van de sloop- en bouwvergunning. De afhandeling hiervan duurt maximaal 12 weken.
  • De aanvraag wordt door de gemeente getoetst.
  • Is de aanvraag compleet en correct, dan wordt deze in behandeling genomen.
  • Eind mei kan dan de omgevingsvergunning worden verstrekt. Daarmee is de wijziging van bestemming definitief en kan de verbouwing aanvangen.

Gemeenteraad

In december gaf de gemeenteraad van Lelystad al een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af. De raadsleden complimenteerden de gemeente en IrisZorg met de zorgvuldige communicatie richting buurtbewoners. Daarnaast vinden zij het een goede ontwikkeling dat een leeg kantoorpand weer een nieuwe invulling krijgt.

Verbouwing

Als de omgevingsvergunning definitief is, kan IrisZorg in de tweede helft van 2013 starten met de verbouwing. Er worden 45 appartementen gerealiseerd. De verbouwing zal zo’n negen maanden in beslag nemen.

Reageren

Uw e-mailadres zal niet op de website worden getoond.
Het zal uitsluitend worden gebruikt om eventuele vragen te beantwoorden.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.