Nieuwe aanpak GHB-verslaving

Geplaatst op: 12 maart 2013
IrisZorg is 1 van de 7 organisaties voor verslavingsbehandeling die betrokken is bij een onderzoek naar GHB-verslaving. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Radboud Universiteit (RU) Nijmegen. Dinsdag 19 maart worden de nieuwste inzichten in de behandeling van GHB-verslaving gepresenteerd tijdens een congres aan de RU.
Ruim 220 mensen met een GHB-verslaving zijn tijdens hun behandeling en detoxificatie gevolgd. Op basis hiervan is een nieuw behandelprotocol opgesteld. 

GHB

Verslaving aan de 'partydrug' GHB vormt  een steeds groter maatschappelijk probleem. Naar schatting gebruiken zo'n 20.000 jongeren (18 tot 30 jaar) deze populaire drug en het aantal neemt toe. Het middel is zeer verslavend, veel mensen raken door het gebruik in coma en komen bij de eerste hulp terecht. Stoppen is moeilijk en kan eveneens leiden tot ernstige complicaties zoals delier of psychose.


Stimulerende werking
GHB geeft in kleine hoeveelheden  een ontspannen gevoel en kan seksueel stimulerend werken. Bij hogere doseringen kunnen complicaties optreden, variërend van misselijkheid tot comateuze slaap. Frequent gebruik leidt tot verslaving en pogingen om stoppen leiden vaak tot complexe lichamelijke en psychische stoornissen en niet zelden tot opname in een ziekenhuis. Omdat steeds meer GHB-verslaafden zich voor behandeling melden bij de verslavingsklinieken is er een detoxificatie- of afkickprotocol ontwikkeld. De voorheen veel gebruikte behandeling met benzodiazepines (angstremmers) gaf risico op ernstige bijwerkingen. 

Kijk voor meer informatie over het congres op de website van de RU Nijmegen.

Reageren

Uw e-mailadres zal niet op de website worden getoond.
Het zal uitsluitend worden gebruikt om eventuele vragen te beantwoorden.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.