Jeugd FACT Nijmegen officieel van start

Geplaatst op: 22 februari 2013
Nijmegen, 21 februari 2013 - IrisZorg, Pro Persona en R75 (samenwerkingsverband tussen NIM Maatschappelijk werk en Entréa) zijn samen een nieuw team gestart: het Jeugd FACT Nijmegen. Speciaal voor jongeren die buiten de boot vallen bij de reguliere zorg of voor wie de stap te groot is om zelf hulp te zoeken. Het team is sinds kort operationeel, en aanstaande maandag 25 februari geven de directies van de partners het officiële startsein door het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst.
 Voor jongeren die zelf de weg naar reguliere zorg niet (meer) vinden…

Het Jeugd FACT Nijmegen is bedoeld voor jongeren tussen de 16 en 23 jaar met complexe problemen op meerdere levensgebieden. Vaak vallen ze buiten de boot bij de reguliere zorg, of is de stap om hulp te zoeken te groot. Ze hebben emotionele of gedragsproblemen, maar krijgen daarvoor geen professionele hulp, terwijl zij in hun dagelijkse functioneren veel hinder ondervinden van die problemen. Zo volgen ze bijvoorbeeld geen opleiding, zijn werkeloos, hebben geen inkomen, of misschien zelfs geen onderdak.

Aanleiding
Nijmegen kent sinds 2005 de zogenaamde Zorgtafel, een samenwerkingsverband tussen diverse zorgaanbieders. De gezamenlijke partners en de gemeente willen de effectiviteit vergroten door de samenwerking te intensiveren, zodat er meer samenhang komt in de zorg rondom deze groep. Deze intensievere samenwerking komt tot uiting in het nieuw opgerichte team Jeugd FACT Nijmegen.
 
Werkwijze
FACT is een afkorting van het Engelse ‘Functional Assertive Community Treatment’. Het Jeugd FACT-team is zogezegd assertief en gaat naar de jongeren toe. FACT sluit aan bij de omgeving, leefwereld en zorgvraag van de jongere. De hulpverleners van het FACT-team bieden zowel behandeling als praktische hulp. De hulpvraag van de jongere staat hierbij centraal.

Het Jeugd FACT Nijmegen is een zelfstandig team dat een integraal aanbod realiseert voor jongeren, dat de grenzen van de afzonderlijke samenwerkingspartners overstijgt. Behandeling en begeleiding komen samen, en de samenwerkingspartners zijn samen verantwoordelijk voor de caseload. Door bundeling van de specifieke kennis van de samenwerkingspartners worden de jongeren binnen één team door de verschillende instellingen geholpen. Daardoor kunnen de jongeren sneller weer participeren in de maatschappij.
 
Het Jeugd FACT is multidisciplinair en bestaat o.a. uit maatschappelijk werkers, sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen, een psycholoog, een systeemtherapeut, een psychiater, etc. De teamleden zijn afkomstig van de samenwerkingspartners. Ook Pluryn en het Jongerenloket doen mee.
Het Jeugd FACT Nijmegen wordt betaald door de gemeente Nijmegen en zorgverzekeraars.
 
Effectief
Ingrid Hendriks, projectgroeplid Jeugd FACT Nijmegen: “We verwachten dat de hulp aan deze jongeren verder verbetert. Uit onderzoek blijkt dat werken in FACT-teams zeer effectief is. De kwaliteit van de begeleiding en behandeling verbetert doordat de teamleden samen verantwoordelijk zijn voor de caseload, en doordat de begeleiding en behandeling binnen één team geboden worden. En door de werkwijze - actief naar de jongeren toe - houden jongeren en hulpverleners makkelijker contact. We verwachten dat ongeveer 200 jongeren voor de hulp van het Jeugd FACT in aanmerking komen.”
 

Reacties

Marian
 
Hallo Hoe moet je kind er aan toe zij om voor die hulp in aanmerking te komen? Moet hij zelf een hulpvraag hebben? Groet Marian, moeder van een 21 jarige jongen waar het ook allemaal moeizaam verloopt, niet alleen vanwege hem maar ook vanwege mij

Reageren

Uw e-mailadres zal niet op de website worden getoond.
Het zal uitsluitend worden gebruikt om eventuele vragen te beantwoorden.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.