IrisZorg zoekt lid Raad van Toezicht

Geplaatst op: 30 november 2012
Vanwege het aflopen van de zittingstermijn van één van de leden, zijn we op zoek naar een lid Raad van Toezicht. Hieronder vindt u de vacaturetekst.
IrisZorg is een grote zorgorganisatie voor verslavingszorg en maatschappelijke opvang. IrisZorg biedt trajecten voor wonen, werken en verslavingsbehandeling aan op 60 locaties in Gelderland en een deel van Overijssel en Flevoland.
Bij IrisZorg werken 1400 mensen. De organisatie heeft een omzet van € 92 miljoen. IrisZorg werkt aan een fundamentele organisatievernieuwing, gebaseerd op het inhoudelijke koersdocument 2012-2014.
 
Per 1 januari 2013 zoeken wij vanwege het aflopen van de zittingstermijn van een van de leden een Lid Raad van Toezicht.

Profiel

De Raad van Toezicht vindt diversiteit belangrijk en streeft naar een samenstelling, waarbij de leden qua kennis en achtergrond complementair zijn. Gezien de huidige samenstelling zoekt de Raad van Toezicht een lid met aantoonbare ervaring als eindverantwoordelijk bestuurder binnen een zorgorganisatie. Affiniteit met het thema kwaliteit en veiligheid is van belang. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een vrouw.
 
Er is een algemene profielschets beschikbaar.
De Raad van Toezicht onderschrijft de Zorgbrede Governancecode 2010.

Informatie

U kunt de algemene profielschets van de Raad van Toezicht opvragen bij het bestuurssecretariaat, tel: 088-606 2606.
Als u meer informatie wilt over de inhoud van deze functie, kunt u contact opnemen met dhr. A. Coumans, voorzitter Raad van Toezicht (vanaf 1 januari 2013), tel: 026-3592419 (werk) of 06-41995071, of met dhr. D. Olthof, voorzitter Raad van Bestuur, tel: 088-606 2606.

Gesprekken met kandidaten zullen plaatsvinden in januari 2013.

Reageren

U kunt uw schriftelijke reactie voor 1 januari 2013 sturen naar IrisZorg, Raad van Bestuur, Postbus 351, 6800 AJ Arnhem of mailen naar: raadvanbestuur@iriszorg.nl.

Reageren

Uw e-mailadres zal niet op de website worden getoond.
Het zal uitsluitend worden gebruikt om eventuele vragen te beantwoorden.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.