Opvang voor zwerfjongeren in Nijmegen gered

Geplaatst op: 31 oktober 2012
SaM
Goed nieuws voor de zwerfjongeren en medewerkers in Nijmegen. IrisZorg, de gemeente en het zorgkantoor hebben overeenstemming bereikt over een toekomstbestendig en financieel haalbaar plan.
Na een intensief traject is een oplossing voor de korte en de lange termijn gevonden. Voor de korte termijn dragen drie partijen (IrisZorg, gemeente en zorgkantoor) bij om het financiële tekort op te lossen. Voor de lange termijn is het volgende plan ontwikkeld: er komen 10 plaatsen Nachtopvang. Dit is een verdubbeling van het huidige aantal. Daarnaast komen er 6 plaatsen Crisisopvang voor diagnose, indicering en het opstellen van trajectplannen. Jongeren verblijven hier een korte periode, maximaal 3 maanden. Vanuit de Crisisopvang stromen jongeren door naar zorg (bijvoorbeeld Beschermd Wonen), een traject met ambulante begeleiding, terug naar huis of naar de voorziening voor wonen met begeleiding voor dag en nacht.

De voorziening wonen met begeleiding voor dag en nacht lijkt het meest op de huidige woonzorg bij Sancta Maria. Het aantal plaatsen gaat terug van 27 naar 18. In totaal gaat de voorziening voor zwerfjongerenopvang van 32 naar 34 plaatsen, maar de verdeling is anders. De ambulante functies die er nu zijn, blijven daarnaast bestaan en worden vanaf 2013 inhoudelijk versterkt door de start van het jeugdFACT en FACT voor volwassenen. In het plan blijven alle functies net als nu onder één dak. De jongeren komen zo niet in aanraking met het circuit van doorgewinterde volwassen daklozen en in een gecombineerde voorziening kunnen medewerkers het meest efficiënt worden ingezet. Geschikte huisvesting van de opvangvoorziening en een goede verbinding met onderwijs en activering zijn belangrijke vraagstukken in de uitwerking.

Reageren

Uw e-mailadres zal niet op de website worden getoond.
Het zal uitsluitend worden gebruikt om eventuele vragen te beantwoorden.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.