ZZP3 en de ZZP's 1,2&3 voor jongeren tot en met 22 jaar blijven bestaan!

Geplaatst op: 28 september 2012
Vandaag werd bekend dat het verzet tegen het einde van ZZP 1,2 en 3 zin heeft gehad. Het afschaffen van pakketten voor lichte zorgvraag is voorlopig uitgesteld. Dit succes is mede bereikt door inzet van de Federatie Opvang, de (social) media en diverse mensen die zich het lot van cliënten in de geestelijke gezondheidszorg en zwerfjongeren aantrekken. Zo is er een twitterlunch geweest in Lelystad en een picknick.
Tijdens het Lenteakkoord werd besloten dat per 1 januari 2013 de helft van de ggz zorgzwaartepakketten in de AWBZ voor nieuwe cliënten worden geschrapt. In plaats daarvan kan de cliënt begeleiding aan huis krijgen. Medewerkers in de ggz en MO maakten zich hier grote zorgen over. Veel mensen met psychische aandoeningen hebben, na behandeling in de kliniek of na verblijf in detentie, een beschermende woonomgeving nodig om verder te herstellen en te werken aan terugkeer in de maatschappij. Zonder die bescherming en vaak ook 24uurs toezicht en begeleiding lopen mensen grote risico’s voor wat betreft hun gezondheid (medicatiegebruik en verslaving), dagritme, schulden en problemen met buren. Zwerfjongeren worden extra getroffen omdat zij geen huis hebben.

Wilt u meer weten over het nieuwe besluit van het kabinet, lees dan het bericht van het Ministerie van VWS.

Reageren

Uw e-mailadres zal niet op de website worden getoond.
Het zal uitsluitend worden gebruikt om eventuele vragen te beantwoorden.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.