Oproep aan informateurs: voorkom dakloosheid bij kinderen

Geplaatst op: 30 september 2012
Op 27 september 2012 heeft de Federatie Opvang, de branchevereniging van de maatschappelijke opvang, begeleid en beschermd wonen en de vrouwenopvang een brief aan de informateurs Kamp en Bos gestuurd. IrisZorg is bij de Federatie Opvang aangesloten.
De Federatie Opvang vraagt de informateurs om de opname van een passage in het regeerakkoord waardoor de nieuwe regering een grote bijdrage kan leveren aan het voorkomen van dakloosheid bij kinderen. Jaarlijks doen maar liefst 15.000 kinderen en jongeren een beroep op de instellingen van maatschappelijke- en vrouwenopvang van de Federatie Opvang vanwege dakloosheid en de gevolgen van huiselijk geweld.

De Federatie Opvang vraagt om het opnemen van de volgende passage:
“Alle kinderen en jongeren moeten de kans krijgen om mee te doen in de maatschappij. Daarom krijgen kinderen en jongeren waar maatschappelijke uitval dreigt, en de gezinnen waar zij deel van uitmaken, gecoördineerde hulp van rijk, gemeenten, woningcorporaties en organisaties voor maatschappelijke opvang. Hierdoor kunnen maatschappelijke uitval, dakloosheid en de gevolgen van huiselijk geweld voor kinderen worden voorkomen. Landelijke toegankelijkheid van de opvang is daarbij geborgd”.

Maatregelen nodig om uitval van kinderen en gezinnen te voorkomen

In de komende regeerperiode gaan gemeenten door de decentralisatie van de AWBZ zorg en Jeugdzorg het grootste deel van de taken uitvoeren die voor dakloze kinderen, de gezinnen waar zij toe behoren en slachtoffers van huiselijk geweld belangrijk zijn. Het betreft taken op het gebied van opvang en wonen, de aanpak van huiselijk geweld, inkomen, werk, schuldhulp, maatschappelijke ondersteuning, dagbesteding, begeleiding en hulp aan gezinnen en jeugdigen.

Er is een groot risico dat kwetsbare kinderen, jongeren en de gezinnen waar zij deel van uitmaken, in de nieuwe situatie tussen de wal en het schip raken door afstemmingsproblemen tussen departementen, bestuurslagen en jeugdzorginstellingen. De Federatie Opvang vindt dat maatregelen moeten worden genomen om dit risico te voorkomen. Als onderdeel van een goed preventiebeleid gericht op de uitval van jongeren in onze maatschappij, moeten gemeenten, in samenwerking met woningbouwcorporaties en opvanginstellingen, zorgdragen voor voldoende hulp van organisaties van maatschappelijke opvang. Deze hulp moet bovendien 24 uur per dag toegankelijk zijn bij crisissituaties.

Lees de brief aan de informateurs op de website van Federatie Opvang

Reageren

Uw e-mailadres zal niet op de website worden getoond.
Het zal uitsluitend worden gebruikt om eventuele vragen te beantwoorden.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.