IrisZorg in gesprek met jongeren (16-) na blaastest

Geplaatst op: 04 september 2012
Tijdens het Stadsfeest van Doetinchem afgelopen weekend hadden tien jongeren onder de zestien jaar een positieve blaastest . Beveiligers van het stadsfeest controleerden steekproefsgewijs op alcoholmisbruik onder jongeren. Deze jongeren en hun ouders/opvoeders worden door IrisZorg uitgenodigd om te praten over alcoholgebruik.
Uit onderzoek blijkt dat alcoholgebruik bij jongeren – zeker onder de zestien jaar – veel risico’s met zich meebrengt. Daarom vindt IrisZorg het belangrijk om deze jongeren en hun ouders/opvoeders in een vroeg stadium uit nodigen om hierover met elkaar in gesprek te gaan en uiteindelijk samen te komen tot afspraken over alcoholgebruik.
IrisZorg organiseert deze avond vanuit het Jeugd Interventie Team Doetinchem (JIT), waar naast IrisZorg het JEKK Lindenhout, politie, jongerenwerk, leerplichtambtenaren en jeugdtoezichthouders samenwerken met betrekking tot jongeren.

Invloed

Tijdens de avond wordt in gesprek met de jongeren ingegaan op hun motieven om te drinken, grenzen, groepsdruk en hoe hiermee om te gaan. Ouders/opvoeders hebben meer invloed hebben op keuzes van hun kinderen dan zij denken. Samen met hen wordt gekeken wat zij in de begeleiding van de jongere belangrijk vinden en wat zij tegenkomen, als het gaat om uitgaan en het drinken van alcohol.
Ook wordt informatie gegeven om bewustwording te creëren ten aanzien van mogelijke risico’s als het gaat om het drinken van alcohol op jonge leeftijd. Tot slot is er aandacht voor het samen maken van goede afspraken over alcohol drinken.

Reageren

Uw e-mailadres zal niet op de website worden getoond.
Het zal uitsluitend worden gebruikt om eventuele vragen te beantwoorden.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.