IrisZorg dient aanvraag in omgevingsvergunning Lelystad

Geplaatst op: 06 september 2012
Op 30 juli heeft IrisZorg een aanvraag bij de gemeente ingediend voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning. Met het verkrijgen van die vergunning krijgt IrisZorg toestemming om de woonzorgvoorziening aan de Gondel 36-11 te realiseren. De verbouwing kan dan starten. Voordat de vergunning door de gemeente verstrekt kan worden, moet echter eerst een zogenaamde uitgebreide WABO-procedure doorlopen worden. Tijdens die procedure is er onder andere een periode van zes weken 'ter visie legging'. In die periode kan een ieder die dat wenst, een zienswijze indienen.
De WABO-procedure kunt u op de website van de gemeente (http://lelystad.nl/iriszorg) en op onze site terugvinden. Daar wordt uitgelegd uit welke stappen de procedure bestaat en hoelang de procedure ongeveer duurt. De procedure zit nu in stap 3: 'Vooroverleg met externe partijen'. Externe partijen zijn onder andere de provincie en de Inspectie van VROM. Na die stap wordt er door de gemeente een 'Ontwerpvergunning en raadsbesluit' opgesteld (stap 4). Vervolgens worden deze behandeld in de gemeenteraad (stap 5). Daarna zal deze ter inzage gelegd worden en gaat de periode van zes weken in waarin zienswijzen ingediend kunnen worden. Zodra de datum voor stap 5 bekend is, wordt u hierover geïnformeerd en wordt dit op de websites vermeld.

Reageren

Uw e-mailadres zal niet op de website worden getoond.
Het zal uitsluitend worden gebruikt om eventuele vragen te beantwoorden.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.