IrisZorg twittert mee tegen het einde van ZZP123. U ook?

Geplaatst op: 23 augustus 2012
Medewerkers van ggz en maatschappelijke opvang (MO) organiseren in Lelystad een Twitterlunch tegen de bezuinigingen uit het Lenteakkoord. Met collega’s, politici, cliënten en familie willen ze laten weten wat er mis gaat als mensen in 2013 (over 4 maanden!) niet meer terecht kunnen in een beschermende woonvorm.
Het kabinet heeft besloten dat per 1 januari 2013 de helft van de ggz zorgzwaartepakketten in de AWBZ voor nieuwe cliënten worden geschrapt. In plaats daarvan kan de cliënt begeleiding aan huis krijgen.

Medewerkers in de ggz en MO maken zich hier grote zorgen over. Veel mensen met psychische aandoeningen hebben, na behandeling in de kliniek of na verblijf in detentie, een beschermende woonomgeving nodig om verder te herstellen en te werken aan terugkeer in de maatschappij. Zonder die bescherming en vaak ook 24uurs toezicht en begeleiding lopen mensen grote risico’s voor wat betreft hun gezondheid (medicatiegebruik en verslaving), dagritme, schulden en problemen met buren.

Een groep medewerkers uit ggz en MO die elkaar kent van Twitter heeft daarom het initiatief genomen om medewerkers, politici en andere betrokkenen bij elkaar te brengen in Lelystad om te discussiëren over de (on)mogelijkheden van de kabinetsplannen. Op 23 augustus van 11.30uur tot 13.15uur lunchen zij op het parkeerdek tegenover Activiteitencentrum de Waterspiegel van Kwintes in Lelystad. Naast Meta Jacobs, wethouder Zorg, zullen ook Lea Bouwmeester (PvdA), Linda Voortman (Groen Links) en Nine Kooiman (SP) aanwezig zijn. Ook ouders van jonge cliënten en cliënten zelf zullen het woord voeren.

De Soepbus verzorgt samen met cliënten de soep voor de deelnemers aan de lunch. Deze bijeenkomst is mede mogelijk gemaakt door Kwintes, IrisZorg en Croan Consult. Alle deelnemers wordt gevraagd actief te twitteren tijdens de lunch.
Hashtag voor de bijeenkomst is #twitterlunch en #soepmetballen.

Klik hier voor meer info.

Iedereen die er niet bij kan zijn kan de discussie volgen via Twitter en daar ook een bijdrage aan leveren.

Reageren

Uw e-mailadres zal niet op de website worden getoond.
Het zal uitsluitend worden gebruikt om eventuele vragen te beantwoorden.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.