Tendens 2011-2012: Hulpvraag jongvolwassenen problematisch cannabisgebruik 40% toegenomen

Geplaatst op: 13 juni 2012
Op woensdagmiddag 13 juni presenteert IrisZorg Tendens 2011-2012. In Tendens worden de belangrijkste ontwikkelen beschreven in het werkgebied van IrisZorg op het gebied van wonen, werken en alcohol- en drugsgebruik.
Onderzoeker Harmen Beurmanjer: “Eén van de conclusies uit het onderzoek die vooral opvalt, is de stijging van de hulpvraag van jongvolwassenen op het gebied van cannabisgebruik. Het gaat om een stijging van 40% in de afgelopen 6 jaar. Het gaat hierbij om jongeren tussen de 18 en 29 jaar.
De stijgende hulpvraag onder cannabisgebruikers is overigens niet alleen in onze regio te zien, maar ook landelijk. We denken dat dit komt omdat er meer aandacht is voor verslaving aan cannabis en de negatieve effecten van gebruik. Een cannabisverslaving wordt hierdoor eerder als probleem gezien, en mensen zoeken daarom eerder hulp.”

Enkele andere belangrijke conclusies uit Tendens:
  • Aantal mensen met problemen rondom wonen en werken stijgt.
  • Aantal ouderen met problematisch alcoholgebruik neemt toe.
  • Percentage jongeren met problematisch cannabisgebruik dat hulp vraagt aan IrisZorg laatste jaren gestegen met 40%.
  • Relatief veel incidenten met GHB in regio.
  • Gameverslaving in opkomst.

De bijeenkomst op woensdagmiddag werd geopend door Ton Nabbe van het Bongerinstituut. Daarna lichtte Harmen Beurmanjer (O&O) de conclusies uit Tendens verder toe. Irmgard Poelmans en Mary de Jong van Preventie gingen dieper in op de uitkomsten van de panelstudie (een deelonderzoek van Tendens). Vervolgens nam Emile van Doorn van zorgverzekeraar Menzis het eerste exemplaar van Tendens officieel in ontvangst. Hij noemde Tendens: "Ook voor zorgverzekeraars een zeer waardevol rapport.". De bijeenkomst werd afgesloten met een discussie door de aanwezigen.

Meer informatie

Wilt u naar aanleiding van het bovenstaande bericht meer informatie? Lees dan het Factsheet Tendens voor een korte toelichting op Tendens en de belangrijkste conclusies. Of lees het volledige rapport.

U kunt ook contact opnemen met onderzoeker Harmen Beurmanjer via h.beurmanjer@iriszorg.nl.

Reageren

Uw e-mailadres zal niet op de website worden getoond.
Het zal uitsluitend worden gebruikt om eventuele vragen te beantwoorden.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.