FACT bij IrisZorg

Adres

p/a Kronenburgsingel 545
6831 GM
Arnhem

Postadres

Postbus 351
6800 AJ
Arnhem

Telefoon en e-mail

Telefoon: 
088-606 1600
IrisZorg heeft diverse FACT-teams. FACT staat voor een outreachende en assertieve benadering van hulpverlenen. Het zijn multidisciplinaire teams waarbij de medewerkers cliënten op in hun eigen omgeving zoeken en aansluiten bij hun leefwereld en zorgvraag. De cliënten krijgen begeleiding, praktische hulp en verslavingsbehandeling.
De doelgroep van de FACT-teams bestaat uit mensen die problemen hebben op bijna alle leefgebieden: wonen, financiën, werk, relaties en gezondheid, gecombineerd met psychiatrische en/of verslavingsproblemen. De cliënten zijn vaak zorgmijders en vinden de weg naar de hulpverlening niet zelf. Daarom gaan de medewerkers ernaar toe.

Uit onderzoek blijkt dat werken in FACT-teams zeer effectief is. De kwaliteit van zorg verbetert doordat behandeling en begeleiding samen komen, en de medewerkers samen verantwoordelijk zijn voor de caseload. Door specifieke kennis vanuit de verschillende disciplines te bundelen kunnen de cliënten binnen één team worden geholpen.

Waar vind je Fact-teams?

IrisZorg heeft FACT-teams in de regio's:
Apeldoorn, Arnhem, Achterhoek, Ede, Nijmegen (2 teams) en Rivierenland.

In Nijmegen heeft IrisZorg een Jeugd FACT waarbij in het zelfstandige team samengewerkt wordt met Pluryn (opvoeding en licht verstandelijke beperking) ProPersona (geestelijke gezondheidzorg), NIM (maatschappelijk werk) en het Jongerenloket (advies inkomen, opleiding, werk en dagbesteding). 
Ook in Arnhem is een JeugdFACT. Hier is een samenwerkingsverband van IrisZorg en RIBW Arnhem & Veluwe Vallei en Kairos.