Klachten

Het kan zijn dat u niet tevreden bent over de voorlichting, uw behandeling of verblijf of de manier waarop u bejegend wordt. We hopen dat u uw klacht zo snel mogelijk duidelijk maakt. Dat geeft IrisZorg de kans om de fout te herstellen of naar een oplossing te zoeken.

U heeft een klacht

  1. Bespreek de klacht eerst met uw behandelaar of persoonlijk begeleider.
  2. Lukt dat niet of wordt er geen oplossing gevonden? Bespreek de klacht met de leidinggevende van de betrokken behandelaar of begeleider. De medewerkers van de administratie/receptie kunnen u de naam en het werkadres van de leidinggevende geven. Gaat de klacht over de begeleider of behandelaar zelf, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met zijn of haar leidinggevende.
  3. Komt u er niet uit, dan kunt u de klacht sturen naar de Klachtenfunctionaris van IrisZorg. Die onderzoekt uw klacht en probeert zo snel mogelijk een oplossing te vinden. U kunt gebruik maken van het klachtenformulier.

Klachtenregeling cliënten IrisZorg is bij alle leidinggevenden aanwezig. Hier leest u de klachtenregeling. 

Adres
Klachtenfunctionaris IrisZorg
Postbus 351
6800 AJ Arnhem

E-mailadres is klachtenfunctionaris@iriszorg.nl. U kunt haar ook bellen op 088-606 1978.

Reclass​ering

Krijgt u begeleiding vanuit IrisZorg Reclassering en wilt u een klacht indienen? Bespreek dan eerst uw klacht met de medewerker om wie het gaat of met zijn of haar leidinggevende. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u zich richten tot de:

Klachtencommissie van de Reclassering
Postbus 8345
3503 RH Utrecht

Patiëntenvertrouwenspersoon

Een patiëntenvertrouwenspersoon helpt u bij het indienen van een klacht. Een patiëntenvertrouwenspersoon: 
  • is onafhankelijk 
  • werkt niet voor IrisZorg
  • geeft advies, zodat u het probleem zelf kunt oplossen
  • gaat samen met u naar de betreffende persoon om klacht te bespreken
  • helpt bij indienen schriftelijke klacht

De patiëntenvertrouwenspersoon is bereikbaar via telefoonnummer 088-606 1771. Krijgt u geen contact? Bel dan met de Stichting PVP, telefoonnummer 0900-444 8888 of mail naar helpdesk@pvp.nl