Als je je zorgen maakt...

Als je je zorgen maakt om je eigen gebruik

 • Geef eerlijk antwoord als iemand vraagt hoe het met je gaat.
 • Praat erover met mensen die je vertrouwt, bijvoorbeeld je ouders.
 • Kies een rustig moment voor een gesprek.
 • Zoek steun en vraag advies bij deskundigen zoals je huisarts, je begeleider op school, of de vertrouwenspersoon op school: je kunt ook terecht bij het Maatschappelijk Werk of bij een instelling voor alcohol– en drugs bij jou in de buurt, bijvoorbeeld IrisZorg.
 • Vind je het lastig om contact op te nemen met een deskundige; schakel dan een vriend(in) of familielid in om je te helpen dit contact te maken.

Als je je zorgen maakt om het gebruik van anderen

 • Ga in gesprek op een moment dat de ander nog niet gebruikt heeft.
 • Vermijd discussie op het moment dat de ander wel gebruikt heeft en over de hoeveelheid die de ander gebruikt.
 • Vertel duidelijk en concreet wat jij vindt van het drugsgebruik van de ander en wat je hieraan niet prettig vindt.
 • Probeer niet te veroordelen, ook al ben je nog zo verontwaardigd, teleurgesteld, beledigd of boos: veroordeling roept vaak ontkenning en weerstand bij de ander op en dat werkt averechts.
 • Praat erover en vertel dat je je zorgen maakt; vertel ook om welke zorgen het gaat. Let wel: één gesprek helpt meestal niet; voor verandering in iemands denken en doen zijn vaak veel gesprekken nodig.
 • Vraag advies aan deskundigen zoals je huisarts, je begeleider op school of de vertrouwenspersoon op school; je kunt ook terecht bij het Maatschappelijk Werk of bij een instelling voor alcohol – en drugs bij jou in de buurt.