Informatie voor ouders/verzorgenden

Jongeren maken zich stap voor stap los van hun ouders. De puberteit is voor hen en voor hun ouders een uitdagende periode. Het kan ook zijn dat er nog andere problemen spelen, bijvoorbeeld problemen op school, drugsgebruik, psychische problemen, ruzie thuis. De spanningen tussen u en uw kind kunnen zo hoog oplopen, dat een crisissituatie ontstaat. Uw kind moet of wil met spoed het huis uit. IrisZorg biedt dan opvang, beschermd wonen of begeleiding thuis.

Elke jongere krijgt ondersteuning van een maatschappelijk hulpverlener. Samen maken ze een zorgplan met doelen waar de jongere aan wil werken. Bijvoorbeeld:

  • Eigen woonruimte regelen
  • Beter contact krijgen met familie en vrienden
  • Leren omgaan met geld
  • Gezond leven zonder alcohol of drugs of
  • Zoeken naar een baan of opleiding
     

IrisZorg gaat uit van de kracht van jongeren; waar liggen je kwaliteiten en mogelijkheden, en hoe kunnen je die inzetten om je doelen te halen. Tegelijkertijd leren de jongeren om zelf regie te nemen over hun leven.

Zodra het kan stroomt een jongere door naar een meer vaste woonplek, binnen of buiten IrisZorg. Bijvoorbeeld naar een vorm van begeleid wonen, een eigen kamer of bij familie. Vaak houden de jongeren dan de eerste tijd nog begeleiding.  Zo leren ze stap voor stap om op eigen benen te staan.