Jeugdkliniek loopt voorop

Jaarbericht 2010-2011
Jongeren met een verslaving hebben andere behoeften en vragen een andere benadering dan volwassenen. IrisZorg ontwikkelde voor hen een speciaal aanbod. In maart 2010 opende de Jeugdkliniek in Tiel haar deuren voor 12- tot 23-jarigen uit het hele land. Het eerste jaar zijn 104 cliënten behandeld.

Alles is nieuw. Het pand, het team en het behandelprogramma,  speciaal gericht op jongeren. Manager Miranda van der Linde: “Behandeling van jongeren in klinieken voor volwassenen is verre van ideaal. Volwassenen hebben andere problemen dan 12- tot 23-jarigen en jongeren vonden hen soms ook bedreigend. Met de jeugdkliniek lopen we landelijk voorop. Het loopt heel goed.”

Kort en intensief

Veel jongeren zijn uitgevallen op school. Ze drinken of blowen teveel en een groeiend aantal kampt met relatief nieuwe verslavingen zoals GHB, games of internet. Sommigen gebruiken meerdere middelen.
De opname is intensief en kort, twee weken tot maximaal 3,5 maand. De jongeren volgen een therapeutisch en praktisch programma dat past bij hun leeftijd en situatie. Daarin leren ze beter omgaan met zichzelf en leeftijdgenoten en werken ze aan doelen die ze zichzelf hebben gesteld. Bijvoorbeeld niet meer blowen, beter contact met ouders of weer naar school gaan.

Spiegel

Ze oefenen met ander gedrag, waarbij ze elkaar een spiegel voorhouden. “We laten hen een lijst invullen met onder andere hobby’s. Waar krijg je energie van? Dan ontdekken ze dat ze de hele tijd gamen, terwijl ze eigenlijk graag sporten en vrienden bezoeken. Dat stimuleren we dan, zodat het de plaats kan innemen van de verslaving. Positief gedrag belonen we.” Ook is er veel sport, muziek en kunnen ze met hun handen aan de slag.

Regie

De speciaal opgeleide medewerkers van de jeugdkliniek betrekken gezinsleden nadrukkelijk bij de behandeling. “Zo leren we ouders weer de regie te nemen.” Na opname kan de jongere verder behandeld worden dicht bij huis. Bijvoorbeeld in een van de vijf nieuwe jeugdpoliklinieken die IrisZorg in Gelderland opzet. “Ook daar hebben we een aangepaste behandeling en bejegening van de jongeren en betrekken we de omgeving bij de behandeling.”