Jaarbericht 2010-2011

Hieronder vindt u enkele opmerkelijke zaken uit 2010-2011.

Van Nachtopvang naar eigen woning

Dak- en thuislozen die gebruik maken van de Nachtopvang in Harderwijk, kunnen doorstromen naar Beschermd Wonen. En daarna, een stapje zelfstandiger, naar Begeleid Wonen. De uitbreiding van de woonmogelijkheden biedt hen perspectief en een betere kwaliteit van leven. “We proberen zoveel mogelijk mensen in een traject te krijgen.” Daarnaast zijn er enkele Begeleid Wonen-plekken gereserveerd voor jongeren.

Werken als therapie

Nadenken over verslaving, proberen je leven inzichtelijk te maken…  Bij veel cliënten in de Kliniek Verslavingszorg werkt het. Maar mensen met een licht verstandelijke beperking of die op een andere manier kwetsbaar zijn, hebben meer aan een praktische benadering om grip op hun leven te krijgen. Voor deze groep ontwikkelde IrisZorg een aanpak waarin dagbesteding een grote rol speelt.

Jeugdkliniek loopt voorop

Jongeren met een verslaving hebben andere behoeften en vragen een andere benadering dan volwassenen. IrisZorg ontwikkelde voor hen een speciaal aanbod. In maart 2010 opende de jeugdkliniek in Tiel haar deuren voor 12- tot 23-jarigen uit het hele land. Het eerste jaar zijn 104 cliënten behandeld.

Behandeling krijgt 7,8

Bij iemand met een chronische verslaving is  het ‘beloningssysteem’ in de war.  Zorg je voor een alternatieve beloning, dan laat hij drank en drugs makkelijker achterwege. Deze visie is afkomstig van de Community Reinforcement Approach, CRA.

Gezonde school

Voorlichting kan helpen om het eerste biertje, sigaret of joint uit te stellen. IrisZorg verzorgt projecten voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo’s. Preventiewerkers werken niet alleen met de jongeren, maar ondersteunen ook ouders en docenten. Nieuw is de alcoholvrije cocktailparty in de pauze, te zien in het filmpje.

Forensische zorg: maatwerk

Mensen met een verslaving die een strafbaar feit hebben begaan, krijgen behandeling op maat.  IrisZorg heeft samen met Kairos, onderdeel van de Pompestichting in Nijmegen, een integrale behandeling ontwikkeld: de Forensisch Poliklinische Verslavingsbehandeling.

Help, mijn buurman (ver)zuipt

In 2010 is IrisZorg gestart in Ede met het project ‘Help, mijn buurman (ver)zuipt’. Vrijwilligers gaan langs bij eenzame chronische drinkers. Zij helpen hen om gezondheidsschade door drankgebruik te beperken en bieden praktische hulp. De deelnemers zijn blij met de bezoeken.

Invloed ouders op alcoholgebruik

Ouders denken dat zij beperkt invloed hebben op het alcoholgebruik van hun kinderen. Ook weten zij weinig over de effecten van alcohol. Dit blijkt uit onderzoek van IrisZorg onder een kleine driehonderd ouders in Rivierenland.

Gezonde medewerkers

Mensen die goed in hun vel zitten en met plezier werken, verzuimen minder.
IrisZorg faciliteert medewerkers bij een gezonde leefstijl. Zoals met een cursus stressreductie.  Of de activiteit ‘Stappa’, waarbij medewerkersteams hun voetstappen tellen om zo snel mogelijk de afstand Amsterdam-Parijs af te leggen. In 2010 nam het verzuim flink af.

Cijfers

IrisZorg heeft in 2010 hulp geboden aan bijna 13 duizend cliënten, een stijging van 3% (400 personen) ten opzichte van 2009. De stijging deed zich vooral voor in de verslavingszorg met een stijging van 373 cliënten.