Invloed ouders op alcoholgebruik

Jaarbericht 2010-2011
Ouders denken dat zij beperkt invloed hebben op het alcoholgebruik van hun kinderen. Ook weten zij weinig over de effecten van alcohol. Dit blijkt uit onderzoek van IrisZorg onder een kleine driehonderd ouders in Rivierenland.

IrisZorg investeert in onderzoek op het gebied van preventie, verslaving en maatschappelijke opvang. En werkt hierin samen met de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ook in eigen huis zijn onderzoekers actief. Zo bracht senior-onderzoeker Gerdien de Weert in 2010 in kaart hoe ouders in Rivierenland denken over het alcoholgebruik van hun kinderen. En ook welke rol ouders denken te spelen bij preventie of het terugdringen van alcoholgebruik. Dat gebeurde in het kader van het alcoholmatigingsproject Rivierenland.

Hersenschade

De meeste van de 257 (telefonisch) ondervraagde ouders weten dat alcoholgebruik voor kinderen onder de zestien schadelijk is. Verder noemen zij vooral hersenschade, gezondheidsproblemen op latere leeftijd en verminderde leerprestaties als mogelijke gevolgen van overmatig drinken.

Eigen rol

90% van de ouders met kinderen tussen tien en zestien jaar keurt alcoholgebruik door hun kinderen af, tegen 15% van de ouders met kinderen van zestien jaar tot negentien. Lager opgeleide vaders vinden het vaker goed dat hun kind ‘bij uitzondering’ iets drinkt (55%) dan hoger opgeleide vaders (21%). Degenen die zelf drinken staan toleranter tegenover het alcoholgebruik van hun pubers dan niet-drinkers. Verder denken ouders dat afspraken maken over alcohol en praten met kinderen helpt om het alcoholgebruik te beperken. Maar ze schatten hun eigen invloed daarbij laag in, vooral de moeders.

Onveilige seks

De resultaten van het onderzoek ondersteunen de noodzaak van het alcoholmatigingsproject Rivierenland. Ouders noemden in het onderzoek nauwelijks korte termijneffecten van drank, zoals onveilige seks, ongevallen en agressie. Aandacht daarvoor in campagnes blijft noodzakelijk. Evenals de wijze waarop ouders hun kinderen kunnen stimuleren geen of minder alcohol te gebruiken.