Help, mijn buurman (ver)zuipt

Jaarbericht 2010-2011
In 2010 is IrisZorg gestart in Ede met het project ‘Help, mijn buurman (ver)zuipt’. Vrijwilligers gaan langs bij eenzame chronische drinkers. Zij helpen hen om gezondheidsschade door drankgebruik te beperken en bieden praktische hulp. De deelnemers zijn blij met de bezoeken.

Jarenlange afhankelijkheid van alcohol, in combinatie met weinig en ongezond eten, kan leiden tot ernstige gezondheidsschade en de ziekte van Korsakov. Toedienen van extra vitaminen aan vereenzaamde chronische drinkers kan de risico’s beperken. Dat is één van de doelen van het cliëntgestuurde project  ‘Help, mijn buurman verzuipt’.  Daarnaast is er aandacht voor het verbeteren van andere levensgebieden van de deelnemers. Want veel van hen kampen met sociale en financiële problemen en hebben het vertrouwen in zichzelf en hun omgeving verloren.De deelnemers aan het project hebben gemeen dat ze afhankelijk zijn van alcohol. Zij hebben nauwelijks of geen sociale contacten en geen werk of een andere tijdsbesteding. Ook wantrouwen zij de (verslavings)zorg en mijden zij hulp.

Regie

De vrijwilligers zijn ervaringsdeskundigen. Zij leggen contact met de deelnemers en gaan regelmatig langs, waardoor een vertrouwensband ontstaat. Het contact is gelijkwaardig en de cliënt houdt de regie. Doordat de vrijwilliger de situatie uit ervaring kent, is het makkelijker voor deelnemers om hun problemen te bespreken. Bovendien is de vrijwilliger elke dag bereikbaar via mail en telefoon.
De vrijwilliger haalt de deelnemer uit zijn isolement, probeert samen met hem of haar iets te ondernemen: naar de stad, boodschappen doen. Op die manier helpt hij hem of haar weer actiever te worden.

In 2010 hebben zes mensen aan het project meegedaan. Zij stelden de bezoeken zeer op prijs. Vaak zijn de vrijwilligers de enigen die bij hen langskomen.
De deelnemers zijn bij het project beland via verschillende instanties waaronder thuiszorgorganisaties en Werk en Inkomen.