Gezonde medewerkers

Jaarbericht 2010-2011
Mensen die goed in hun vel zitten en met plezier werken, verzuimen minder.
IrisZorg faciliteert medewerkers bij een gezonde leefstijl. Zoals met een cursus stressreductie.  Of de activiteit ‘Stappa’, waarbij medewerkersteams hun voetstappen tellen om zo snel mogelijk de afstand Amsterdam-Parijs af te leggen. In 2010 nam het verzuim flink af.

De medewerkers vinden gezondheid ook een belangrijk onderwerp, blijkt uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek (2009). In 2010 is hier veel aandacht aan besteed. Dat gebeurde met informatie op intranet en cursussen, zoals ‘stoppen met roken’ en de Irisloop. En er waren een aantal praktische en laagdrempelige activiteiten.

Fitness

Hendrien Prummel, arbocoördinator: “Een kleine tien procent van de medewerkers is begonnen met bedrijfsfitness. Zij kunnen met fiscaal voordeel terecht bij een sportschool in hun eigen buurt, mits deze is aangesloten bij Bedrijfsfitness Nederland, met wie wij een contract hebben.”

Stappenteller

Verder deden er 62 medewerkers mee aan ‘Stappa’, wat in 2011 een vervolg  krijgt. Zij telden hun stappen (gemiddeld zet iemand er 10.000 per dag) en legden in twee maanden de route Amsterdam-Parijs af. “Leuk was dat je elkaar stimuleerde om te bewegen, want je speelde met teams in een competitie. Een stappenteller geeft je daarnaast inzicht in jouw eigen bewegingspatroon”, zegt Hendrien Prummel. Ook was er de IrisZorgloop en liepen er mensen mee in de Nijmeegse Vierdaagse. En IrisZorg beloonde eigen initiatief; teams die meededen aan een sportevenement werden daarvoor gesponsord uit de ‘gezondheidspot.’

Fysiotherapeut

Het ziekteverzuim nam in 2010 af tot 5,6%. Naast de praktische projecten heeft IrisZorg ook op organisatorisch gebied aandacht besteed aan preventie. Zo kunnen medewerkers bijvoorbeeld, via IZZ ZorgGezond, snel terecht bij onder andere een psycholoog, maatschappelijk werker of fysiotherapeut. Hendrien Prummel: “Leidinggevenden zijn in 2010 getraind in het werken met een gedragsmodel bij verzuim. IrisZorg en de medewerkers zijn samen verantwoordelijk, een klacht of ziekte hoeft niet tot verzuim te leiden. De nadruk ligt tegenwoordig op wat iemand wèl kan.”