Forensische zorg: maatwerk

Jaarbericht 2010-2011
Mensen met een verslaving die een strafbaar feit hebben begaan, krijgen behandeling op maat.  IrisZorg heeft samen met Kairos, onderdeel van de Pompestichting in Nijmegen, een integrale behandeling ontwikkeld: de Forensisch Poliklinische Verslavingsbehandeling. Deze hulp is gericht op mensen uit de regio Nijmegen die naast hun verslaving een psychiatrisch probleem en/of een verstandelijke beperking hebben.

Dankzij de inzet van de specifieke deskundigheid van beide instellingen, ontvangt  de patiënt behandeling voor zijn  forensische-, verslavings- en psychiatrische problemen. Dit is niet vrijwillig: patiënten krijgen door de rechter een behandeling opgelegd. Het integrale aanbod is nieuw. De eerste ervaringen laten zien dat deze aanpak tegemoet komt aan de behoeften van de patiënten.

Inzicht

In 2009 hebben IrisZorg en Kairos deze gezamenlijke Forensisch Poliklinische Verslavingszorg opgezet. Sinds 2010 loopt het volop: er werden 60 patiënten behandeld.
Volgens projectleider Alex Roomer biedt de samenwerking tussen Kairos en IrisZorg enorme meerwaarde. Kairos is expert op het gebied van delictgedrag. Medewerkers van Kairos analyseren dit gedrag, verschaffen de patiënt inzicht hierin en reiken hem manieren aan om strafbare feiten te voorkomen. IrisZorg is expert in verslavingsbehandeling. Zij werkt met de patiënt aan het omgaan met verslavingsgedrag. En, als dat haalbaar is, aan een ‘middelenvrij bestaan’. Het zorgprogramma ondersteunt de patiënt bij het verder opbouwen van zijn leven, het vinden van dagbesteding en bijvoorbeeld met het oplossen van schulden en gezinsproblemen.

Loopafstand

Het aanbod is integraal, maar vindt plaats in beide poliklinieken. Die zijn gevestigd aan de Tarweweg in Nijmegen, op loopafstand. De samenwerking betekent bovendien een beperking van de wachtlijsten: een patiënt kan alvast starten met een deel van het programma op één van de poli’s tot hij terecht kan bij de andere.

Meten

In 2011 worden de effecten van het integrale programma gemeten en wordt onderzocht  of een cliënt terugvalt in crimineel gedrag en verslavingsgedrag.