Wie komt er te wonen?

Het gaat om mensen die dak- en thuisloos zijn. Ze hebben veelal problemen op allerlei gebieden (wonen, werken, financiën, psychische problemen, relaties, soms ook met een verslaving).

IrisZorg besteedt niet alleen aandacht aan het bieden van een goede woonplek, maar we maken samen met de cliënt een trajectplan om de problemen aan te pakken. Een goede woonplek, gecombineerd met een duidelijke structuur, perspectief en de combinatie wonen en werken blijken een goed concept te zijn.