Waarom heeft IrisZorg het pand al gekocht?

IrisZorg loop met de aankoop hierop vooruit, maar onze plannen passen binnen de plannen van de gemeente. De gemeente Doetinchem is verantwoordelijk voor de maatschappelijke opvang van mensen die dak- en thuisloos zijn. Dat aantal moet in 2013 met 75% gedaald zijn. Daarom moeten er 5 nieuwe voorzieningen gerealiseerd worden. Vanuit haar expertise werkt IrisZorg mee aan die plannen.

Onze huidige woon- en opvangvoorziening aan de Kapoeniestraat is te klein en er staan mensen op de wachtlijst. Daarom gaat IrisZorg haar huidige woonvoorziening uitbreiden. Het pand heeft de juiste bestemming en we houden ons aan de procedures. Contact met de buurt en de veiligheidsanalyse en later het beheersplan zijn van groot belang.