Enquête 2e meting Vince Ubbergseweg 172

Dit is een korte vragenlijst waar we buurtbewoners van Jongerenopvang Vince vragen naar hun ervaringen op het gebied van overlast en het gevoel van (on)veiligheid. Het invullen van de vragenlijst kost u ongeveer 10 minuten. 
Uw gegevens