Cijfers

Jaarbericht 2010-2011
IrisZorg heeft in 2010 hulp geboden aan bijna 13 duizend cliënten, een stijging van 3% (400 personen) ten opzichte van 2009. De stijging deed zich vooral voor in de verslavingszorg met een stijging van 373 cliënten.

In 2010 waren 6.562 cliënten in behandeling voor problemen met hun verslaving. Dit is een stijging ten opzichte van 2009 met 6%. Bijna de helft van de cliënten heeft problemen met alcohol. Het aantal verzorgingsdagen in de behandelklinieken bedroeg 44.788. Het aantal ambulante contacten was 110.946. Het aantal in 2010 geopende DBC's was 5.303, het aantal afgesloten DBC's bedroeg 4.904.

Het aantal cliënten in de maatschappelijke opvang is in 2010 licht gestegen (1%, circa 49 personen). De stijging deed zich vooral voor bij cliënten in de Dagopvang. In totaal hebben er binnen IrisZorg ruim driehonderdduizend (313.000) "overnachtingen" (verzorgingsdagen) in de maatschappelijke opvang plaatsgevonden; een daling van 5.000 ten opzichte van 2009.

De bedrijfsopbrengsten van IrisZorg bedroegen in 2010 bijna 90 miljoen euro. Dat is vergeleken met 2009 een stijging van ruim 11% (8,8 miljoen euro). 34% van de baten verkrijgt IrisZorg van gemeenten (daling van 5% ten opzichte van 2009). Deze gemeenten - Almere (voor Lelystad), Arnhem, Apeldoorn, Deventer, Doetinchem, Ede, Nijmegen en Zwolle (voor Harderwijk en Nunspeet)- zijn de centrumgemeenten in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Ruim de helft van het budget is afkomstig van zorgkantoren en zorgverzekeraars (stijging van 21% ten opzichte van 2009). IrisZorg had productieafspraken met 5 zorgkantoren (Arnhem, Apeldoorn, Midden IJssel, Nijmegen, Flevoland) in het kader van de AWBZ en met 2 zorgverzekeraars, namens alle zorgverzekeraars, in het kader van de ZVW (DBC's).