Behandeling krijgt 7,8

Jaarbericht 2010-2011
Bij iemand met een chronische verslaving is  het ‘beloningssysteem’ in de war.  Zorg je voor een alternatieve beloning, dan laat hij drank en drugs makkelijker achterwege. Deze visie is afkomstig van de Community Reinforcement Approach, CRA. De eerste ervaringen van IrisZorg met CRA zijn positief: zo waarderen cliënten van de polikliniek in Ede hun behandeling met een 7, 8 en verschijnen ze trouwer op afspraken. Ook het personeel reageert enthousiast.

CRA

Community Reinforcement Approach is een succesvolle Amerikaanse methode. IrisZorg begon in 2009 met een CRA-pilot in de polikliniek in Ede. De eerste positieve ervaringen waren reden om in 2010 nog een CRA-programma te starten, in de polikliniek in Doetinchem. 

CRA richt zich in eerste instantie niet op ‘clean worden’, maar op het aanleren van nieuwe vormen van beloning. Hervonden contact met de familie bijvoorbeeld, of een opstapje naar werk of hobby. Bij iemand met een chronische verslaving is het beloningssysteem ontregeld. Door te onderzoeken welke functie middelengebruik heeft en welke ervaringen dit gebruik kunnen compenseren, leert een cliënt zijn leven anders in te vullen. Dat biedt hem weer perspectief. Vervolgens kan hij zijn drank- of drugsgebruik makkelijker afbouwen.

Evaluatie

Uit het evaluatierapport van de pilot in Ede blijkt dat de tevredenheid met een leven zonder middelengebruik bij patiënten bij wie CRA wordt ingezet, stijgt. Bovendien vallen er minder mensen uit bij de behandeling en komen ze vaker opdagen bij een afspraak.  Verder gaat het aantal screenings per week omhoog en is de gemiddelde behandelingsduur korter.

De behandeling is vooral de eerste maanden intensief, daarna bouwen de medewerkers het contact af. Vaak werken ze samen met familieleden bij het zoeken naar alternatieve beloning.  Positieve bejegening speelt een belangrijke rol bij de behandeling. Volgens een medewerker uit Ede is dat te merken. Medewerkers en cliënten geven elkaar bijvoorbeeld complimenten.

IrisZorg wil vervolgonderzoek doen en de uitkomsten verwerken bij verdere ontwikkeling en invoering van de methodiek.