Opiatenpolikliniek

In Arnhem kampen zo'n 250 mensen met een chronische, langdurige verslaving aan heroïne. De medische behandeling vindt plaats vanuit de Opiatenpolikliniek. De polikliniek is gevestigd aan de Oude Veerweg.

Bezoekers van de Opiatenpolikliniek

Bezoekers van de Opiatenpolikliniek zijn cliënten die hulp vragen bij het stoppen, minderen dan wel stabiliseren van hun heroïneverslaving en/of verslaving aan andere opiaten. De cliënten komen vooral uit Arnhem. Een klein deel is afkomstig uit omliggende gemeenten.
Het totaal aantal methadoncliënten ligt rond de 250; zo'n 50 cliënten bezoeken de Opiatenpolikliniek dagelijks. 

De cliënten van de Remisestraat en die van Beschermd Wonen aan de Groningensingel krijgen hun methadon op hun woonlocatie verstrekt. Een aantal cliënten krijgt hun methadon via de apotheek.

De behandelgesprekken met bijvoorbeeld maatschappelijk werkers vinden zoveel mogelijk plaats bij de cliënten thuis. De gesprekken met artsen en verpleegkundigen zijn wel bij de Opiatenpolikliniek.   

Een kleine groep van 25 personen krijgt medische heroïne verstrekt. Dit zijn mensen bij wie eerdere behandelingen niet geholpen hebben. Zij bezoeken de Opiatenpolikliniek dagelijks.
Beide groepen worden strikt gescheiden; er zijn dan ook 2 ingangen.

Locatie

De Opiatenpolikliniek is gevestigd aan de Oude Veerweg 15. Dit is een tijdelijke locatie (voor maximaal 5 jaar). De definitieve locatie ligt iets verderop aan dezelfde weg, op een plek waar nog werkzaamheden moeten plaatsvinden. Voor de definitieve locatie aan de Oude Veerweg is een bestemmingsplanwijziging in gang gezet.

Meer informatie

Wilt u meer lezen over de Opiatenpolikliniek aan de Oude Veerweg en over de methadon- en heroïneverstrekking? Download het factsheet Opiatenpolikliniek Nog meer informatie vindt u in het document Veel gestelde vragen en antwoorden