Doorstroomvoorziening

De Doorstroomvoorziening is bedoeld voor mensen zonder huisvesting die te maken hebben met ernstige (verslavings)problemen en die er zelf niet in slagen om hun leven weer op de rit te krijgen.
Mensen krijgen er tijdelijk onderdak en begeleiding. Zoals het woord 'doorstroom' al zegt is de voorziening erop gericht om cliënten zo snel mogelijk te laten doorstromen naar een zelfstandige woning of een woning met begeleiding op maat. 

Om hoeveel mensen gaat het?

Overdag zijn er maximaal 50 mensen, 's nachts maximaal 35 mensen.

Werkwijze

Iedereen krijgt een persoonlijk begeleider die samen met de cliënt een zorgtraject uitstippelt. In het Zorgplan staan de afspraken die gemaakt worden over hoe de cliënt weer grip op het leven krijgt. Het gaat over huisvesting, financiën, werk, relaties, en eventuele verslavings en/of psychische problemen. De begeleiding bestaat uit gesprekken met groepsleiders en maatschappelijk werkers. 
Onderdeel van het zorgplan is aandacht voor een zinvolle dagbesteding. Gekeken wordt naar een dagbesteding die het beste bij de cliënt pas. Voorbeelden zijn houtbewerking, fietsreparaties, inpakwerk, hovenierswerk.
Sommige cliënten hebben gesprekken bij de Polikliniek van IrisZorg.

Veiligheid / Beheer

Tal van maatregelen - variërend van cameratoezicht,  extra verlichting,  gedragsregels voor de cliënten en (politie)toezicht - moeten overlast voorkomen. Er is een uitgebreid beheerplan opgesteld en omwonenden zijn geïnformeerd over waar ze terecht kunnen als er onverhoopt toch sprake is van overlast.

Beschermd Wonen

In het pand op de 2de verdieping bevinden zich 16 appartementjes voor 16 cliënten met een chronische verslaving aan alcohol of drugs. Er is sprake van gereguleerd gebruik: bewoners gebruiken alcohol of drugs en hebben hun verslaving onder controle. Iedere bewoner heeft een eigen appartementje met ingebouwd keukenblok en douche en toilet. Er zijn ook gezamenlijke huiskamers. Met elke bewoner worden persoonlijke afspraken gemaakt over de doelen die zij willen bereiken, over een zinvolle dagbesteding, en hun alcohol- of drugsgebruik.