Beschermd Wonen

Cliënten die (nog) niet zelfstandig kunnen wonen, kunnen terecht in een locatie voor Beschermd Wonen waar 24 uur per dag begeleiding aanwezig is. De bewoners zijn mensen die kampen met een verslaving aan alcohol en drugs, maar hun verslaving onder controle hebben. Daarnaast wonen er mensen die niet meer gebruiken en nog niet zelfstandig kunnen wonen. Het gaat om twee gescheiden afdelingen met verschillende ingangen.

Wat is Beschermd Wonen?

Binnen Beschermd Wonen krijgen cliënten begeleiding bij zaken die voor de meeste mensen vanzelfsprekend zijn: koken, boodschappen doen, hun appartement schoonhouden, sociale contacten opbouwen, deelname aan dagactiviteiten, omgaan met geld, enzovoort.
Iedere bewoner heeft een persoonlijk begeleider. Gezamenlijk wordt een zorgplan opgesteld waarin staat welke doelen cliënten willen bereiken. Afspraken rond de verslaving, financiën en daginvulling komen in ieder geval terug in het zorgplan. Iedereen is verplicht om deel te nemen aan een dagbestedingstraject (bijvoorbeeld schoonmaak, kledingbank, werkplaats of veegploeg)

Bij de groep cliënten die kampen met een verslaving is stabilisatie en het verminderen van het gebruik een belangrijke doelstelling in de begeleiding. De groep cliënten die een (klinische) behandeling achter de rug heeft en niet meer wil gebruiken wordt ondersteund in het voorkomen van terugval en het herkennen van situaties die een terugval kunnen veroorzaken.

Bij Beschermd Wonen is 24 uur per dag, 7 dagen per week begeleiding aanwezig. De verblijfsduur wisselt sterk. De groep bewoners die niet meer wil gebruiken, kan meestal na 1 tot 3 jaar zelfstandig (met ambulante begeleiding) gaan wonen. Bij de bewoners die kampen met een verslaving duurt dat meestal langer.

Groningensingel

In het pand aan de Groningensingel zijn twee afdelingen voor Beschermd Wonen.

  • Een afdeling voor cliënten die kampen met een chronische verslaving. Gecontroleerd gebruik van alcohol en drugs is toegestaan. Hierover worden afspraken gemaakt. Er is een ruimte waar de bewoners hun drugs kunnen gebruiken. Ook krijgen ze hier (eventueel) methadon verstrekt. 
  • Een afdeling voor cliënten die niet (meer) gebruiken. Hier is gebruik van alcohol of drugs uiteraard niet toegestaan.

Beide groepen zijn gescheiden van elkaar.

Remisestraat

Op de bovenste verdieping in het pand van de Doorstroomvoorziening aan de Remisestraat zijn 10 kamers voor Beschermd Wonen.