Ambulante Begeleiding

In Arnhem geeft IrisZorg Ambulante Begeleiding (ook wel Begeleiding Thuis) aan mensen die hulp nodig hebben om huisuitzettingen te voorkomen. En aan mensen die vanuit Beschermd Wonen of de Crisisopvang weer zelfstandig gaan wonen. Soms wonen mensen in een pand van IrisZorg.

Plan van aanpak

Iedere cliënt heeft een vaste begeleider die begeleiding biedt. In het zorgplan staan de doelen die de cliënt wil bereiken. Stap voor stap pakt de cliënt steeds meer dingen zelf op. 
Denk bijvoorbeeld aan:
  • Omgaan met geld
  • Werken aan werk
  • Verbeteren van het contact met de mensen die belangrijk voor ze zijn
De ondersteuning duurt zo kort als mogelijk en zo lang als nodig.