Arnhem

IrisZorg biedt zorg voor inwoners van Arnhem met complexe problematiek. Het betreft jongeren en volwassenen die uit huis gezet dreigen te worden of al dakloos zijn, verslavings- en psychische problemen hebben, in een sociaal isolement zitten, schulden hebben of geen goede daginvulling.