Apeldoorn

IrisZorg is er voor inwoners uit de regio Apeldoorn die de grip op hun leven kwijtraken. Ze hebben problemen op het gebied van financiën, relaties, werk en (psychische) gezondheid. Vaak in combinatie met een verslaving en/of (dreigende) dakloosheid.
Vooral die combinatie van problemen maakt het lastig om op eigen kracht oplossingen te vinden. IrisZorg biedt wat nodig is en pakt de problemen in samenhang aan. Liefst in de eigen omgeving, als het nodig is bij ons. Hieronder leest u een overzicht van ons aanbod voor inwoners uit de regio Apeldoorn.

Crisisopvang

Opvang en begeleiding voor jongeren en gezinnen (t/m 26 jaar) die acuut tijdelijk onderdak nodig hebben.

Nachtopvang

Laagdrempelige tijdelijke opvang voor dak- en thuisloze jongeren van 18 t/m 23 jaar

Begeleiding (Thuis)

Zelfstandig wonen met begeleiding: in woning op eigen naam, omklap of van IrisZorg. Als mensen psychosociale ondersteuning of zorg nodig hebben in hun woonsituatie, bijvoorbeeld bij financiën, werk en huishouden. 

Wonen bij IrisZorg

Wonen bij IrisZorg op een stabiele, vaste woonplek waar 24 uur per dag begeleiding aanwezig is. Als er intensieve zorg nodig is. Voor mensen – jong en oud - die het zelfstandig niet redden, met en zonder verslavings- of psychische problemen

Werken

Arbeidsactivering en toeleiding naar werk, zodat mensen ritme, structuur en waardering krijgen en – als het mogelijk is – weer mee kunnen doen in het reguliere arbeidsproces. Voor mannen en vrouwen die tijdelijk of langduriger buiten het arbeidsproces vallen; cliënten én niet-cliënten van IrisZorg.

Verslavingsbehandeling

Advies, begeleiding en behandeling (Basis en Specialistische GGZ) bij alle mogelijke vormen van verslaving: drank, drugs, internet, gamen, gokken. Een (korte) opname in een kliniek kan onderdeel zijn van de behandeling. 

Speciale aandacht is er voor jongeren van 12 t/m 23 jaar. De jeugdbehandelaren werken met specifieke behandelmethoden (ACRA of MDFT) gericht op jongeren, waarbij ook de ouders of verzorgers actief worden betrokken.

FACT-teams

FACT staat voor een outreachende en assertieve benadering van hulpverlenen. Medewerkers zoeken cliënten op in hun eigen omgeving, en sluiten aan bij hun leefwereld en zorgvraag. De cliënten krijgen begeleiding, praktische hulp en (verslavings)behandeling.

Voor mensen – jong en oud – met complexe problemen op bijna alle leefgebieden: wonen, financiën, werk, relaties en gezondheid, gecombineerd met psychiatrische en/of verslavingsproblemen. De cliënten zijn vaak zorgmijdend en vinden de weg naar de hulpverlening niet zelf. Daarom werken de medewerkers outreachend.
Behandeling
Begeleiding
Jeugd-FACT

Forensische zorg

Forensische zorg is zorg die verplicht door de rechter wordt opgelegd of op aanwijzing van de reclassering wordt gegeven. Bij IrisZorg kan dat gaan om verslavingsbehandeling, woonbegeleiding en Wonen bij IrisZorg. Voor mensen die met strafrecht in aanraking komen. Plaatsing via IFZO vereist

Omnizorg

IrisZorg is onderdeel van Omnizorg, samen met de gemeente Apeldoorn, Tactus Verslavingszorg en Riwis Zorg & Welzijn. Omnizorg is er voor dak- en thuisloze mensen met ernstige verslavings- en/of psychiatrische problemen.