Aanmelden en wachttijden

Aanbod IrisZorg

Zie hier ons aanbod voor cliënten, naasten en netwerk op het gebied van verslavingsbehandeling, opvang, wonen, werk, activiteiten en leren, preventie, trainingen en meer.

Aanmelden

Aanmelden verslavingsbehandeling gaat altijd via de huisarts. Voor opvang, wonen en begeleiding thuis, kan ook direct met IrisZorg

Wachttijden

Bekijk hier de aanmeldwachttijden en behandelwachttijden per locatie. 

Methodieken

Voor verslavingsbehandeling werken met de Community Reinforcement Approach (CRA). Bij begeleiding maken we gebruik van de Krachtwerkmethodiek. 

FACT multidisciplinair team

IrisZorg heeft een aantal FACT-teams. FACT is een methodiek die staat voor een outreachende en assertieve benadering van hulpverlenen.