Arnhem

In Arnhem heeft de gemeente de afgelopen jaren een aantal hervormingen doorgevoerd onder het mom: Minder opvang, beter leven. Uitgangspunt is om daklozen meer perspectief te bieden, zodat ze zo snel mogelijk hun leven weer kunnen oppakken. Dit sluit aan bij de visie van IrisZorg.

Wat is er gebeurd in Arnhem? 

De Dag- en Nachtopvang zijn samengevoegd tot de Doorstroomvoorziening.  Lees meer>>

Beschermd Wonen

Dit is een voorziening voor cliënten die hun verslaving onder controle hebben, én voor cliënten die zijn afgekickt maar die (nog) niet zelfstandig kunnen wonen. Er is 24 uur per dag begeleiding aanwezig. Lees meer>>

Opiaten Polikliniek 

Hier vindt de behandeling en verstrekking van methadon en medische heroïne plaats aan een kleine groep mensen met een chronische verslaving. Lees meer>>

Tijdelijke Opvang voor Gezinnen

Dit is de crisisopvang voor (één ouder)gezinnen die vanwege psychische of sociale problemen, noodsituaties of een combinatie van problemen plotseling hun huis moeten verlaten. Ze kunnen niet bij familie, vrienden of andere hulpinstanties terecht. IrisZorg heeft ook een aantal Crisisopvang-plaatsen voor alleenstaanden. Lees meer>>

Ambulante Hulpverlening

IrisZorg geeft woonbegeleiding (Begeleiding Thuis) aan mensen die hulp nodig hebben om zelfstandig te (blijven) wonen. Dit gebeurt dáár waar het nodig is: in hun eigen huis, soms is dat in een pand van IrisZorg. Lees meer>>

Hieronder ziet u een kort filmpje waarin een aantal cliënten is geïnterviewd die gebruik maken van onze opvangvoorzieningen.